UEFA Respect

UEFA RESPECT

Kampania UEFA Respect promuje zasadniczą ideę szacunku podczas gry: szacunku dla graczy z drużyny przeciwnej, trenerów i działaczy sportowych, szacunku dla sędziów oraz kibiców. Szacunek to kluczowa wartość w piłce nożnej jako sporcie otwartym dla wszystkich. Kampania Respect została uruchomiona podczas turniejów UEFA EURO 2008 w Austrii i Szwajcarii. Prezydent UEFA, Michel Platini, powiedział wtedy: „Jako organ nadrzędny europejskiego futbolu, UEFA jest odpowiedzialna za ochronę gry oraz kibiców.”

Fundacja Euro-Sportring powstała w latach 1960-tych. Jej misją było usunięcie wszelkich granic w sporcie w celu przyczynienia się do spójności społecznej Europy. Kampania UEFA Respect idealnie wpisuje się w misję Fundacji Euro-Sportring i jesteśmy dumni z tego, że możemy partnerować UEFA w tym przedsięwzięciu. Kampania ta obecna jest podczas wszystkich turniejów międzynarodowych, aby wzmocnić pełną szacunku, międzynarodową rywalizację.

Europejska piłka nożna jednoczy się przeciwko rasizmowi