Członkowie zarządu

Gerhard Aigner

Prezes zarządu
Szwajcaria
Członek zarządu od roku
2006

Gerhard Aigner odgrywał istotną rolę w UEFA przez ostatnie 30 lat – miedzy innymi jako prawa ręka sekretarza generalnego w latach 1970-1989 a następnie jako generalny dyrektor w latach 1989-2003. Gerhard Aigner jest honorowym członkiem UEFA.

Rudolf Repka

Członek
Czechy
Członek zarządu od roku
2015

Rudolf Repka jest sekretarzem generalnym  Związku Piłki Nożnej Republiki Czeskiej (FAČR) od roku 2007. Poza pełnieniem swoich obowiązków dla FAČR, Rudolf Repka jest również członkiem Komisji Kontroli, Etyki i Dyscypliny UEFA, członkiem Komitetu Spraw Międzynarodowych Czeskiego Komitetu Olimpijskiego (COV) oraz delegatem UEFA ds. rozgrywek klubowych.

Jim Stjerne Hansen

Członek
Dania
Członek zarządu od roku
2014

Jim Stjerne Hansen, były zawodnik Brøndby I.F., był Sekretarzem Generalnym Duńskiego Związku Piłki Nożnej od 1988 do 2013 roku. Piastował wiele stanowisk zarówno w UEFA jak i w FIFA. Ostatnio pełnił funkcję Generalnego Koordynatora FIFA podczas Mistrzostw Świata 2014 w Brazylii. Jest także wiceprezesem Komisji UEFA ds. Kontroli, Etyki i Dyscypliny. 

Gerard van Kesteren

Skarbnik
Holandia
Członek zarządu od roku
2016

Mając kilkuletnie doświadczenie jako wykładowca z dziedziny ekonomii i po ukończeniu studiów z dziedziny rachunkowości dołączył do wewnętrznego biura sprawozdawczości w Chase Manhattan Bank. Następnie przez kilka lat pracował jako partner w PriceWaterhouseCoopers (PWC). Później, jako doradca, pracował dla licznych firm i fundacji, w tym dla Euro-Sportring. W roku 2016 został mianowany  członkiem zarządu.

Alfred Ludwig

Członek
Austria
Członek zarządu od roku
2010

Alfred Ludwig był sekretarzem generalnym Austriackiego Związku Piłki Nożnej w latach 1986 do2016. Na przestrzeni lat piastował wiele funkcji w FIFA oraz UEFA, a w 2010 roku objął stanowisko Dyrektora Zarządzającego Austriackiego Związku Piłki Nożnej.

Your request is processing...