Seznam účastníků

Vyplňte po jednom za tým

Vyplňte prosím za všechny, kteří se připojí ke skupině v rezervovaném ubytování. Včetně hráčů, trenérů, rodičů a fanoušků. V případě více týmů tedy nezapomeňte zaslat seznam za každý tým.

Jméno*Příjmení*Číslo dresuStátní příslušnost*Místo narození*Datum narození*M/Ž*Hráč/trenér/podpůrce*