Privacy and cookie policy at Stichting Euro-Sportring

Které osobní údaje jsou zpracovávány?

Euro-Sportring může zpracovávat osobní údaje o vás, pokud používáte služby nabízené společností Euro-Sportring a / nebo poskytnete tyto údaje sami, když vyplníte kontaktní formulář na internetových stránkách Euro-Sportring. Euro-Sportring může zpracovávat následující osobní údaje:

 

- Vaše jméno a příjmení

 

- Vaše detaily klubu

 

- Podrobnosti o adrese

 

- Tvé telefonní číslo

 

- Vaše emailová adresa

 

- Vaše IP adresa

 

EURO-SPORTRING SOUPISKA

Seznamy hráčů včetně jména, příjmení a data narození budou předány místním organizátorům. Tato data budou využívána pouze našimi místními partnery za účelem spravování Fairplay v našich turnajích.

Euro-Sportring tyto údaje nebude používat pro žádný jiný účel.

 

 

PROČ EURO-SPORTRING POTŘEBUJE VAŠE DATA

Společnost Euro-Sportring zpracovává vaše osobní údaje tak, aby vás mohla kontaktovat telefonicky, když o to požádáte a / nebo vás k vám písemně (e-mailem a / nebo poštou) obrátíte, pokud se vám to nepodaří kontaktovat telefonicky .

 

Společnost Euro-Sportring může také používat vaše osobní údaje jako součást plnění smlouvy o poskytování služeb: obvykle zahrnuje organizaci a prodej mezinárodních turnajů.

 

JAKÉ DLOUHO EURO-SPORTRING VAŠE DATA UCHOVÁVÁ

Společnost Euro-Sportring uchovává vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelů, pro které jsou vaše údaje shromažďovány. Vaše údaje budou uchovány pouze pět let, pokud s vámi nebude uzavřena žádná dohoda.

 

Sdílení s ostatními

Společnost Euro-Sportring bude sdílet vaše osobní údaje s třetími stranami, pouze pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy, kterou uzavřela s vámi, nebo pro splnění zákonné povinnosti.

 

ANALÝZA NÁVŠTĚV WEBOVÝCH STRÁNEK

Obecné údaje návštěvníků jsou zaznamenány na webových stránkách Euro-Sportring. Tato data zahrnují adresu IP vašeho počítače, dobu vaší návštěvy a data, která váš prohlížeč komunikuje. Tato data budou použita k analýze chování návštěv a kliknutí na webu. Tyto údaje umožňují společnosti Euro-Sportring vylepšit své webové stránky a jsou anonymní všude tam, kde je to možné; nikdy nejsou sdíleny s třetími stranami.

 

GOOGLE ANALYTICS

Společnost Euro-Sportring používá službu Google Analytics k zaznamenávání návštěvnosti webových stránek a také ke zjištění efektivity reklam AdWords AdWords na stránkách Google s výsledky vyhledávání.

 

Takto získané informace včetně adresy vašeho počítače (IP adresa) budou zaslány společnosti Google, která ji potom uloží na serverech ve Spojených státech. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google. Zde naleznete zásady ochrany osobních údajů služby Google Analytics.

 

Společnost Google používá tyto informace k zaznamenávání toho, jak jsou naše webové stránky používány, poskytovat Euro-Sportring přehledy o webových stránkách a nabídnout inzerentům informace o účinnosti jejich kampaní.

 

Společnost Google může tyto informace předat třetím stranám, je-li to vyžadováno zákonem, nebo jestliže dotyčné třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Euro-Sportring nemá na to žádný vliv.

 

Společnost Euro-Sportring neposkytla společnosti Google oprávnění používat informace služby Analytics získané prostřednictvím služby Euro-Sportring pro další služby Google.

 

PŘÍSTUPOVÁNÍ, OPRAVOVÁNÍ NEBO ODSTRANĚNÍ DAT

Máte právo na přístup, opravu nebo odstranění osobních údajů, které můžete provést zasláním žádosti o přístup, opravu nebo odstranění společnosti Euro-Sportring. Společnost Euro-Sportring bude co nejrychleji reagovat na vaši žádost, nejpozději však do čtyř týdnů.

 

OCHRANA DAT

Euro-Sportring si uvědomuje potřebu chránit vaše data a zavádí vhodná opatření k odvrácení zneužití, ztráty, neoprávněného přístupu, náhodného odhalení a neoprávněných změn. Webová stránka společnosti Euro-Sportring používá spolehlivý certifikát SSL, který zajistí, že vaše osobní údaje nebudou končit v nesprávných rukách (zašifrované webové stránky).

 

Pokud se domníváte, že vaše data nejsou řádně chráněna, pokud se vyskytnou známky zneužití nebo pokud chcete získat více informací o ochraně osobních údajů shromážděných společností Euro-Sportring, obraťte se na Euro-Sportring prostřednictvím info @ euro-sportring. org.

 

www.euro-sportring.com je webová stránka Euro-Sporting Foundation. Euro-Sportring můžete kontaktovat, jak je uvedeno níže:

 

Poštovní adresa: P.O. Box 78, 3740 AB Baarn, Nizozemsko

 

Adresa kanceláře: Javastraat 26, 3742 CM Baarn, Nizozemsko

 

Registrační číslo v obchodním rejstříku obchodní komory: KVK32083831

 

Telefon: +31 (0) 355489800

 

E-mailová adresa: info@euro-sportring.org